Героиновая эпидемия в Швеции: зафиксирован рекордный рост смертей от передозировки

13.06.2015
Героиновая эпидемия в Швеции: зафиксирован рекордный рост смертей от передозировки - Похоронный портал

Число летальных исходов от героина выросло до 84 случаев, что является рекордным приростом, констатирует шведское издание Expressen.

«Это говорит о том, что мы движемся в неправильном направлении, и что мы должны сделать гораздо больше, чтобы обратить вспять эту тенденцию, и чтобы люди не умирали от наркотиков», - заявил новый министр здравоохранения Швеции, 29-летний Габриэль Викстром.

Рост летальных исходов у героинистов вызывает тревогу, но еще более тревожно, что волна смертей затрагивает все более молодых людей, отмечает издание.

Смертность от передозировки среди тяжелых наркоманов могут вызывать и такие выдаваемые легально заменители героина как метадон и бупренорфин.

В прошлом году 229 человек умерли после употребления метадона или бупренорфина. В 2009 году было отмечено 113 таких смертей, а в 2004 году – лишь 33 случая.

Число смертей от передозировки героина резко выросло в Стокгольме в прошлом году – с 35 случаев в 2012 году до 68 в 2014 году. Вдвое больше стало женщин погибших от употребления именно этого наркотика, или его употребления в комплексе с другими препаратами.

Цитаты:

Narkotika bakom fler dödsfall än någonsin

686 personer dog med narkotika i kroppen förra året. Det är fler än någonsin och en ökning med nästan 100 fall jämfört med 2013.

Heroindöden är rekordhög – samtidigt som läkemedlen för heroinavvänjning skördar allt fler liv.

– Vi behöver göra betydligt mer för att vända utvecklingen, säger ansvarige ministern Gabriel Wikström, S.

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige har ökat kraftigt sedan mitten av 00-talet, då kurvan vände uppåt efter att ha legat ganska stabilt under några år.

Nu kan Expressen avslöja att förra året blev det mörkaste någonsin: 686 personer dog med narkotika i kroppen. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började 1994.

Dödstalen ökade med 96 fall jämfört med 2013, vilket är den största årliga ökningen hittills.

– Det här visar ju att utvecklingen går åt fel håll och att vi behöver göra betydligt mer för att vända utvecklingen och se till att människor inte ska behöva dö av narkotika, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, S.

Håkan Leifman är direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Han arbetar med en rapport om narkotikadödligheten och har jämfört tre tidsserier där dödstalen mäts på lite olika sätt.

– Hur man än vänder och vrider på det är det i stort sett samma ökningstakt: ungefär en fördubbling sedan 2006, säger han.

Om orsakerna vet man betydligt mindre.

– Vi kan utgå från att det finns en ökad tillgänglighet till droger. Har det i sin tur lett fram till större grupp som missbrukar? Om missbrukarna har blivit fler kan det i sin tur förklara ökningen av dödstalen. Men om det är så är oklart.

Vad man kan se är en ökning av dem som kommer till den slutna sjukvården med narkotikadiagnos.

– Oroande är att det särskilt gäller det dem som vårdas för första gången. Det tyder på en ökning av gruppen som far illa. Om fler missbrukar får man per automatik fler dödsfall eftersom de har en förhöjd risk att dö. Men det saknas kunskap, säger Håkan Leifman.

Fler dör av läkemedel

Fler är någonsin, 84 personer, dog med heroin i kroppen förra året. Året innan var siffran 53.

Men den tydligaste trenden över flera års tid är ökningen av dödsfallen som är kopplade till läkemedel för heroinavvänjning. I fjol dog 229 personer dog med metadon eller buprenorfin i kroppen, vilket kan jämföras med 113 döda 2009 och bara 33 döda 2004.

Ökningen sammanfaller i tiden med utbyggnaden av antalet program för läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbrukare.

– Kan det vara så att det finns ett omfattande läckage som har bidragit till en ökad tillgänglighet? Eller är det snarare kopplat olaglig införsel av de här preparaten under samma period? Det borde man titta närmare på, säger Håkan Leifman.

– Jag är en vän av metadonbehandling. Vi vet att det fungerar. Men det är inte bra om de som inte är i programmet får medicinerna.

Socialstyrelsen rekommenderar i sina nya riktlinjer att metadon och buprenorfin byts ut mot subuxone, som inte anses vara lika farligt.

– Om detta sätts in i läkemedelsbehandlingen i stället så tror jag att hela problematiken med läckage försvinner, säger ministern Gabriel Wikström.

Håkan Leifman håller med om att subuxone skulle skörda färre liv.

– Men bland missbrukare är det inget man vill ha, vad jag har hört. Det ger inte det rus man vill ha, helt enkelt. Det återstår att se om det får det genomslag man hoppas.

Narkotikadöden ska kartläggas

I maj gav Gabriel Wikström Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra statistiken och kartlägga vad narkotikarelaterade dödligheten. I februari nästa år ska uppdraget redovisas för regeringen.

– Vad är de exakta orsakerna till att narkotikadödligheten i Sverige ser ut som den gör? Har vi fakta så kan vi också förbättra politiken på det området, säger han.

Du vill kartlägga, men vilka konkreta åtgärder kan du utlova?

– Det krävs en lång rad åtgärder för att för att vända detta, det går inte att peka bara på en, säger Gabriel Wikström.

Han nämner att regeringen vill ändra i lagen så att landstingen själva ska kunna ansöka om att införa program för sprututbyten.

– Det i sig tror jag inte kommer att leda till en lägre narkotikadödlighet, däremot att samhället lättare kan ta kontakt med dem som använder narkotika och därmed också hjälpa dem ur ett destruktivt missbruk.

På måndagsmorgonen publicerade Dagens Nyheter siffror som visade att antalet dödsfall till följd av heroin har ökat kraftigt i Stockholm, från 35 fall 2012 till 68 fall 2014.

Делясь ссылкой на статьи и новости Похоронного Портала в соц. сетях, вы помогаете другим узнать нечто новое.
18+

Яндекс.Метрика